02 729 58 20 info@os-benedikt.si
Select Page

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad (US) deluje na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS št. 12/20) in je namenjen učencem in dijakom, ki ga financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

V US sodijo učbeniki in drugo učno gradivo, ki ga izberejo strokovni aktivi v skladu s pravilnikom in si jih učenci v začetku šolskega leta izposodijo ali dobijo v uporabo kot končni uporabniki.

Učenci ob koncu šolskega leta izposojeno učno gradivo vrnejo. V primeru, da ne vrnejo ali vrnejo učbenik, ki je tako poškodovan, da ga ni več mogoče uporabljati, so dolžni plačati odškodnino.

Višina odškodnine je urejena s Sklepom o višini odškodnine.

Dostopnost