02 729 58 20 info@os-benedikt.si
Select Page

DIGITRAJNI UČITELJ 
 

Osnovna šola Benedikt se je v letu 2023 pridružila inovativnemu projektu Digitrajni učitelj, ki si prizadeva za digitalno, trajnostno in finančno preobrazbo vzgoje in izobraževanja. S tem je naredila pomemben korak k ustvarjanju boljše šole prihodnosti.

V okviru projekta se bodo učitelji OŠ Benedikt usposobili za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij v poučevanju in učenju. Poleg tega se bodo seznanili z izzivi trajnostnega razvoja in finančne pismenosti ter se naučili, kako jih nasloviti v svojem delu.

Projekt Digitrajni učitelj vodi Založba Rokus Klett v imenu Skupnosti zavodov Konzorcija šolskih centrov in ostalih konzorcijskih institucij s področja vzgoje in izobraževanja. Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje projekt sofinancira v okviru svojega Akcijskega načrta digitalnega izobraževanja 2021-2027 skupaj z Evropsko unijo v okviru inštrumenta NextGenerationEU.

V okviru projekta se bodo v naslednjih 3 letih izpopolnjevalno več kot 20.000 strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja Republike Slovenije z vključevanjem več kot 700 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

V okviru projekta Digitrajni učitelj se bodo učitelji osredotočili na naslednje ključne kompetence:

  • Digitalne kompetence: trdno znanje in razumevanje digitalnih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, za učinkovito in kritično uporabo v poučevanju in učenju.
  • Kompetence trajnostnega razvoja: zavedanje o pomembnosti trajnostnega razvoja in sposobnost učinkovitega sodelovanja pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
  • Finančne kompetence: razumevanje pomena financ in sposobnost sprejemanja finančno odgovornih odločitev.

Te kompetence so pomembne za učitelje, saj jim bodo omogočile:

  • Učinkovitejše poučevanje in učenje: učitelji bodo lahko uporabljali digitalne tehnologije za ustvarjanje zanimivih in interaktivnih učnih izkušenj, ki bodo spodbujale učence k kritičnemu razmišljanju in reševanju problemov. Poleg tega bodo lahko učitelji učence seznanili s ključnimi izzivi trajnostnega razvoja in finančne pismenosti ter jih spodbujali k odgovornemu ravnanju.
  • Prilagajanje spremembam: učitelji bodo lahko sledili spremembam na področju digitalizacije, trajnosti in finančne pismenosti ter se na njih ustrezno odzvali.

Projekt Digitrajni učitelj je pomembna priložnost za učitelje, da pridobijo znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno poučevanje v 21. stoletju.

Pridružitev projektu Digitrajni učitelj je za OŠ Benedikt pomemben korak k ustvarjanju boljše šole prihodnosti. Učitelji bodo skozi projekt pridobili znanja in veščine, ki jim bodo omogočila učinkovitejše poučevanje in učenje ter prispevali k boljšemu izobraževanju vseh učencev.

 

»Digitalno izobraževanje pomeni ustvarjanje učnega okolja, ki omogoča smiselno, varno in interaktivno uporabo digitalne tehnologije. Cilj je dvigniti znanje in kompetence vseh udeležencev izobraževanja, s poudarkom na ustvarjalnosti in inovativnosti. To vključuje tudi izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija, in obvladovanje izzivov, ki jih prinaša,« je v svojem uvodnem nagovoru ob predstavitvi projekta med drugim poudaril minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda.

Več splošnih informacij si lahko preberete v sporočilu za javnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije in na projektni spletni strain digitrajni.si.

Ožja razvojna ekipa OŠ Benedikt: Aljoša Bradač (odgovorna oseba), Darja Stražišnik (koordinatorica, kontaktna oseba), Suzana Bohar Zelko, Marjana Zorko in Aleks Jovanovič (računalnikar)

 

Dostopnost